FitLAB

ไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้น การปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต ลดการใช้งาน รับประทานยาหรือการทำกายภาพบำบัด ใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้ส่วนที่บาดเจ็บไม่ได้ อย่างเช่นนักกีฬาอาชีพ หรือผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเป็นประจำ อาจต้องพิจารณารักษาโดยการผ่าตัด เพื่อให้การบาดเจ็บกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ว ร่วมกับการฝึกและเสริมสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงเท่าเดิมหรือแข็งแรงกว่าเดิม

การรักษาด้วยการผ่าตัดที่นิยมมากในปัจจุบัน คือ การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของข้อและเส้นเอ็น (Arthroscopic Surgery) เพราะมีแผลขนาดเล็ก ใช้เวลาในการพักฟื้นน้อย และการผ่าตัดส่องกล้องยังช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นพยาธิสภาพอื่นๆ ภายในข้อได้ชัดเจนกว่าการผ่าตัดแบบเปิด ทำให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องสามารถให้การรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดในข้อต่อ เช่น ผิวข้อ เอ็นในข้อ รวมถึงเส้นเอ็น เส้นพังผืด หรือเส้นประสาทรอบข้อ ที่เกิดจากหลากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากการกีฬาหรืออุบัติเหตุที่ไม่ใช่กีฬา รวมถึงภาวะการสึก เสื่อม ของเอ็นรอบข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และครอบคลุมไปถึงกระดูกหักบางชนิดที่สัมพันธ์กับการใช้งานในด้านการกีฬา ทั้ง ข้อเข่า ข้อศอก ข้อไหล่ ข้อเท้า ข้อมือ และข้อสะโพก มากกว่า 95% ของคนที่ผ่าตัดส่องกล้องเข่า / ไหล่ ศอก สามารถกลับบ้านได้ ภายใน 24 / 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด และสามารถกลับไปทำชีวิตประจำวันได้ ภายใน 6 สัปดาห์ / 3 เดือน
* ข้อมูลจากการผ่าตัดคนไข้ส่องกล้องโรคข้อของรพ.สมิติเวช ปี 2019-2020 จำนวน 137 ราย